VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

HEMBESÖK


Kommer ut på ett kostnadsfritt hembesök för att kolla på ert projekt.

För att kunna lämna en så pass prisriktig offert som möjligt.

Försäljning av grus och jordprodukter

till privatpersoner


0/8 Stenmjöl

0/16 Bergkross (Gårdsgrus)

8/16 Makadam (Singel)


Gräsmattejord

Planteringsjord

Fyllnadsjord

Fyllnadsmassor


PRIS:

300 kr/ bil + släpkärra, oavsett sorts material.


Kontakta oss innan så att någon är på plats för hjälp med lastning.

LETAR DU EFTER KVALITATIVA OCH PRISVÄRDA ANLÄGGNINGSTJÄNSTER?