OM OSS

ÖVER TJUGO ÅRS ERFARENHET


KRAFT 6591 Entreprenad AB


Är ett anläggnings och markentreprenads företag lokaliserat i Enköping.
Företaget har varit verksamt sedan år 1999. Då gick företaget under företagsnamn Ulf Kraft Åkeri och sysslade i huvudsak med lastbilstransporter av olika slag. Allt från spannmålskörning till gasolbilstransporter.

Sedan byttes namnet till KRAFT 6591 Entreprenad AB.

Idag utför vi arbeten inom både markarbeten och lastbilstransporter.

Markarbeten


Finplanering

Grundisolering

Tomtplanering

Totalentreprenad

Underentreprenör

Med mera

Transporter

Maskinflyttar

Utställning av Containrar

Materialtransport

Schaktbilstransport

FÖRTROENDE ÄR BARA EN AV DE SAKER VI BYGGER BRA

MÖT VÅRT TEAM

Ulf Kraft

Ägare


Email:

ulf@kraftentreprenad.se.

Daniel Kraft

VD


Mobil: 0702590768

Email: daniel@kraftentreprenad.se

VI BYGGER OCH FÖRBÄTTRAR.

VI HJÄLPER ER ATT UPPNÅ ER DRÖM